Wie zijn wij

Sinds 1996 organiseert Stichting De Vierschaar jaarlijks een groot openluchtspektakel in Bergen op Zoom. De Vierschaar zet tijdens de uitvoeringen zowel het lokale en regionale theatertalent als de historische Binnenstad van Bergen op Zoom centraal. De afgelopen jaren hebben we tijdens onze spraakmakende producties veel bezoekers van binnen, maar ook van ver buiten de regio mogen ontvangen.

De Vierschaar levert door het jaarlijks terugkerend openluchtspektakel een belangrijke bijdrage aan de promotie van Bergen op Zoom. Als decor wordt steevast gebruik gemaakt van monumenten of markante locaties in Bergen op Zoom. Stadspaleis Het Markiezenhof heeft tijdens verschillende producties een hoofdrol gespeeld. Mede door de inzet van De Vierschaar, de acteurs en de figuranten wordt Bergen op Zoom  in de schijnwerpers gezet als een schitterende stad om in te wonen, te werken en de recreëren. Een stad vol historie en cultuur!
De stichting fungeert als koepelorganisatie voor verschillende toneelverenigingen en andere organisaties zoals:
Stichting BOV
Toneelvereniging Première
Toneelgroep Phoenix
Toneelvereniging Het Gezellentoneel
• Toneelvereniging Ons Kent Ons
• Toneelvereniging Op den Top
Theatergroep Honger
Jeugdtheater Rotonde
The MusiCompany
• Danscollectief Wilde Mossels
Volksmuziekgroep ‘t Meziekske
Koor Hortus Musicus Religiosus
• CQ koor
CKB
Stichting TOB
Stichting Facilitair Bedrijf
Stichting Historische Kostuums
• Stichting Decorbouw Groot Arsenaal

Historie

Stichting De Vierschaar heeft inmiddels vele grote openluchtspelen geproduceerd.
Hieronder ziet u een overzicht van onze eerdere producties.

Exodus aan de Schelde (2014)

Exodus aan de Schelde (2014)

Een verhaal over het kleine leed in de Groote Oorlog

Op 28 juni 1914 wordt Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo vermoord. Deze gebeurtenis markeert het begin van de Eerste Wereldoorlog. In België spreekt men nog steeds van De Groote Oorlog.

Het verhaal gaat over Lena Bayens, een weduwe met vier kinderen uit een Antwerpse volksbuurt. We zien hoe Lena zich met veel verdriet door de eerste oorlogsdagen worstelt als paniek en angst de bevolking in de greep houdt. Gelukkig zijn er altijd optimisten die met hun humor het leven nog enigszins draaglijk maken.

Als dreigt dat Antwerpen gebombardeerd zal worden, maakt de bevolking zich op om de stad te verlaten. In de chaotische paniek in de stad loopt het jongste kind van Lena verloren. Een vrouw ontfermt zich over het kind en neemt het mee naar het veilige Holland. De Exodus aan de Schelde is begonnen. Bergen op Zoom is de veilige haven geworden voor ruim vijftigduizend vluchtelingen. Lena is ook in Bergen op Zoom en heeft onderdak gevonden bij een bekende van haar, de vrachtrijder Rinus Hagenaars. Dagelijks is Lena op zoek naar haar dochtertje in het vluchtelingenkamp.

Als bekend wordt dat het meisje weer mee teruggenomen is naar België, gaat Rinus naar Antwerpen om het kind te halen. Een gevaarlijke onderneming want aan de grens is inmiddels de “draad des doods” opgericht.

Daar aan de grens volgt dan de spannende ontknoping van het verhaal over het kleine leed in de Groote Oorlog.

Diederick, het Kind van de Rekening (1998-1999, 2011-2012)

Diederick, het Kind van de Rekening (1998-1999, 2011-2012)

Een stuk dat zich afspeelt tijdens de Franse bezetting in 1747 van Bergen op Zoom

Diedericks vader wordt vermoord en zijn moeder sterft aan verwondingen opgelopen bij een bombardement. Diederick belandt in een weeshuis, maar houdt het hoofd boven water dankzij de prostituee Josina, die zich het lot van Diederick aantrekt. Tijdens het schermfeest van Franse chevaliers, vergezeld door dames van lichte zeden, ontwikkelt het verhaal tot een dramatisch hoogtepunt voor Diederick. Hij ontmoet na allerlei omzwervingen zijn vermiste oudere broer Johan en komt te weten wie de moordenaar van zijn vader is.

In 2011 en 2012 werd het stuk Diederick, het Kind van de Rekening, dat eerder in 1998 en 1999 speelde, opnieuw opgevoerd.

De Markiezinnen (2009-2010)

De Markiezinnen (2009-2010)

Een historisch spel over machtswellust, verlangen en verraad

Bergen op Zoom is in 1631 een protestants bolwerk in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). In Bergen op Zoom zetelt de katholieke Elisabeth I als markiezin. Haar huwelijk met Albert Van Den Bergh is tot nu toe kinderloos gebleven.

Tijdens het feest vanwege een overwinning op de Spanjaarden bevalt Maria van de Rijt, een arme, protestantse vissersvrouw, van een tweeling. Tegelijkertijd heerst grote droefheid aan het hof van Elisabeth l na weer een doodgeboren kindje. Daarom koopt Hofdame Catharina Eijndhouts het pasgeboren dochtertje van Maria, in het diepste geheim. Als Maria’s echtgenoot Cornelis er desondanks achterkomt, vormt hij een bedreiging voor de markiezin. Matthijs Van Disseldorp, de schout van de stad, legt Cornelis voorgoed het zwijgen op.

Baselius (2006-2007-2008)

Baselius (2006-2007-2008)

Een internationaal, historisch muzikaal Openluchttheater

Een historische thriller, vertelt het verhaal van Jacob Baselius, die rond 1580 predikant te Brugge was, juist op het moment dat daar een vreselijke pestepidemie uitbreekt.

Baselius geraakt, als voogd van de kinderen van een bevriende familie, verwikkeld in een lugubere moordzaak. De dreigende inquisitie noodzaakt hem met het gezin naar Bergen op Zoom te vluchten. Daar komt het tot een buitengewoon spannende ontknoping. Het script is van de hand van Jacques de Groot. Het spel was een internationale co-productie van het Comité voor Initiatief van Brugge en Stichting De Vierschaar uit Bergen op Zoom en werd met Vlaamse en Nederlandse acteurs afwisselend in beide steden gespeeld.

Schande van Sanne (2003-2004-2005)

Schande van Sanne (2003-2004-2005)

Een drama dat zich afspeelt rond 1784 in Bergen op Zoom

Sanne, een jonge vrouw, is zwanger van een soldaat, Jan van der Vlisch, en dat terwijl ze al de ongehuwde moeder van Martje is. Bij de bevalling gaat het fout en het kind sterft. Sanne wordt na een summier proces, onterecht, beschuldigd van moord en veroordeeld. Haar dochter Martje wordt onder voogdij geplaatst bij een gezin aan de andere kant van het land. Sanne zal haar nooit weerzien.

Jaren later ontmoet Sanne in de vrouwengevangenis Etta Palm, een feministe van het eerste uur. Etta trekt zich het lot van Sanne aan en belooft haar te helpen. Als Etta vrij komt, besluit ze vanwege een slopende ziekte er niet zelf achteraan te gaan, maar alles in handen te geven van Martha van Daele. Deze Martha pakt de zaken voortvarend aan. Er volgt een ontknoping waarbij lang niet alles tot een goed einde wordt gebracht. Het script van Jacques de Groot is gebaseerd op het boek “Josina. ‘t is toch zonde!” (1992) van Kees Becht.

Huiveren in ‘t hof (2000-2001-2002)

Huiveren in ‘t hof (2000-2001-2002)

Een middeleeuws griezelspektakel, gebaseerd op een verhaal rondom Jan van Glymes, de Markies van Bergen op Zoom, die in de 15e eeuw regeerde en meer dan vijftig nazaten had versus de kinderloze vampier Graaf Dracula.

Tot groot ongenoegen lukt het Graaf Dracula niet om bij zijn drie bruiden een opvolger te verwekken. De Markies wordt met een list naar het slot van Dracula in Transsylvanië gelokt, omdat een regelmatig slokje bloed uit zijn nek ongetwijfeld de vruchtbaarheid van Dracula zal verhogen. Terwijl Dracula zich onderhoudt met de Markies, wordt zoon Jan smoorverliefd op één van de bruiden van Dracula. Ze raakt zwanger en alles lijkt goed te gaan, tot de huisdokter ontdekt wie de gelukkige vader is. Dan breekt de hel los, waarbij Dracula uiteindelijk sterft.

Schavuit naar ‘t schavot (1996-1997)

Schavuit naar ‘t schavot (1996-1997)

Een Middeleeuws stuk dat zich afspeelt in de 15e eeuw.

Het script is afkomstig van de bekende Brabantse promotor van amateurtoneel Jan Naaijkens.

Tijdens een turbulente jaarmarkt wordt een vrouw van haar beurs beroofd door een gauwdief. De consternatie is groot en de dief wordt in de kraag gegrepen. Tijdens een rumoerige zitting van De Vierschaar (toenmalige rechtbank) wordt hij ter dood veroordeeld.

De executie is een feestelijke aangelegenheid. Onder tromgeroffel wordt de dief naar de galg gevoerd. Als de strop rond zijn nek zit, wordt de ceremonie verstoord door een koerier van de koning. Vanwege de geboorte van een Koninklijke zoon krijgt de dief gratie!

Sponsors

Publiek 'en route' wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:

rabobankpbcfprovincie_nbgemeente_bozbndestemsabicvriendenloterijkidm ANBi

Contact

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Per post:

Stichting De Vierschaar
Postbus 156
4600 AD Bergen op Zoom

Per e-mail:

Voor algemene vragen:
info@vierschaar.nl

Voorzitter bestuur:
voorzitter@vierschaar.nl

Secretariaat:
secretariaat@vierschaar.nl

Toegangskaarten (Niet voor bestellen van kaarten)
kaartverkoop@vierschaar.nl